GASTEMP RB (RECOVERY BOILER)

GASTEMP RB (RECOVERY BOILER)

Gastemp RB optisk pyrometer mäter den genomsnittliga gastemperaturen inom kamerans synfält, den är beroende av utsläpp av gas och flygande aska, så väl som kalla väggar. Det betyder att du kan vänta dig oerhörd noggrannhet, även om du byter bränslet till svartlut, olja eller naturgas. Den unika och patenterade våglängden i Gastemp RB optiska pyrometer ger det korrekta måtten för både djupet tvärs över pannan och bredden.

Förbättrad effektivitet och minskade utsläpp. Passande för fule switches. Enkel att installera, vart som helst.
Robust design som tål mycket heta utrymmen. Designad att vara liten och lätt för att underlätta vid installation och för att vara portabel. En inbyggd avläsningsdisplay finns för att även kunna ändra inställningar i menyn. Get både analog och visuell outputsignal. Välj mellan att läsa av temperaturen i Celsius eller Fahrenheit.