PORT RODDER 3080-HD och 3080-GT

PORT RODDER 3080-HD och 3080-GT

Dessa varianter är båda uppskalade och tyngre modeller av primärspettet ovan och används på de övre luftregistren. Här kräver portarna större och tyngre spetthylsor för att täcka upp tvärsnittsarean. Spetten är längre med större cylindrar för utökad slaglängd. Spettrobot 3080 HD används för sekundär- och tertiärportar. Till skillnad från primärspetten styrs dessa individuellt och på varje cylinder sitter en magnetventil monterad. Denna kan aktiveras dels lokalt genom handomställning eller via signallogik från brukets DCS.

Spettrobot 3080 GT (Gastät) fungerar på samma sätt som beskrivits ovan vad gäller styrning och aktivering. Spettet är helt gastätt och utnyttjas således i övre luftportar genom vilka NCG-gaser (svaggaser) leds med luften tillbaka in i pannan. Specialflänsarna för spett och synglas på montageplåten i rostfritt stål ser till att inga gaser läcker ut i pannhuset.