Diamond Power Sweden AB är idag en ledande leverantör till pappers- och massaindustrin och kraftindustrin världen över. Vi tillhandahåller utrustning för rengöring av luftportar, sprutmunstycken och löprännor. Diamon Powers utrustning finns representerade på näst intill samtliga pappers- och massabruk i Sverige samtidigt som antalet bruk med våra produktlösningar stiger hela tiden i övriga världen.

Denna typ av spettrobot används främst för rengöring av luftportar på primär- och sekundärnivån…

Dessa varianter är båda uppskalade och tyngre modeller av primärspettet ovan och används…

Igensättning av sprutmunstycken är ett överhängande problem när en sodapanna körs…

Automatiserad rengöring av lutrännan, den farligaste delen av pannan med utdragare…

Denna enhet kan integreras med spettrobotar på alla luftnivåer och används för att optimera luftens…