DUAL RAIL

DUAL RAIL

Igensättning av sprutmunstycken är ett överhängande problem när en sodapanna körs. Ofta blir följden dålig lutspridning vilket orsakar bland annat okontrollerad bädd eller överbäring. En annan aspekt till detta problem är de risker som tillkommer med att på plats handspetta lutsprutorna. Vinkeln med vilken luten sprutas in är också viktig för att motverka problemen ovan och att smidigt kunna ändra vinkel vid till exempel förändringar i luttorrhalt eller last är mer eller mindre en förutsättning för att hålla en effektiv förbränning.

SprayRod™ R-Dual Rail är framtagen för att eliminera ovan uppradade problem samtidigt som den förbättrar pannans förbränning och minskar omkostnader för personal och utrustning länkade till manuell spettning. Enheten består i princip av en vagn till vilken både sprutan och spettet är monterade, två linjaler med skenor som vagnen glider i och en ställningsanordning för reglering av vinkeln på hela enheten. Detta innebär att lutsprutans position i djupet och dess lutning är helt justerbara och kan låsas i önskat läge. Utdragarfunktionen möjliggör att vagnen med spruta och spett kan servas säkert på plats.

Spettning sker helt automatiskt efter det intervall som timern är inställd på. Verktyget är konstruerat för att helt och hållet rengöra sprutans läpp från stelnad lut vid varje slag. Lutningsanordningen kan automatiseras och då styras från brukets DCS eller manövreras lokalt.

Utdragbar, automatiserad rengöring av lutsprutan. Monteras enkelt på extern vägg för befintlig lutspruta. För konsekvent rengöring av lutsprutan och bibehålla symmetriska sprutmönster. Spetthylsan är individuellt designad för luftporten i pannan den ska sitta.

Förbättrar säkerheten med en automatiserad process för rengöring genom att minska manuell spettning drastiskt. Ger kostnadsbesparingar med upp till 83% förre manuella spettningar årligen. Förbättrar drifteffektiviteten med tidsbestämd rengöring av munstycket och stänkplattan. Utdragaren underlättar för borttagning av lutsprutan vid underhåll.