PORT RODDER 3080-T

PORT RODDER 3080-T

Denna typ av spettrobot används främst för rengöring av luftportar på primär- och sekundärnivån. God och kontrollerad lufttillförsel på denna nivå är nyckeln till önskad bäddtillväxt, bra reduktionsgrad och rätt bäddtemperatur. Spetten styrs av en magnetventil i grupper om 2-4 spett. Spettningsfrekvens och paus tid mellan aktivering av spettgrupper runt pannan programmeras i en timer som är kopplad till magnetventilen. Båda enheterna är placerade i vattentäta styrskåp till vilka signal från befintligt DCS-system kan kopplas. Varje spett designas för optimal passform i brukets portöppningar. Detta i kombination med ideal dimensionering av cylinderstorlek resulterar i ett effektivt verktyg för pneumatisk rengöring av primärluftportarna.