SPOUTRUNNER

SPOUTRUNNER

Automatiserad rengöring av lutrännan, den farligaste delen av pannan med utdragare. En robust automatisk 3-slags operation rengör effektivt lutrännan. Kompatibel i nästan alla Sodapannor(RB). Drivs av tryckluft. Utdragaren underlättar borttagning a Spoutrunnern för underhåll. Slagcykeln är fabriksprogrammerad att slå 3 rengöringsslag varje 30 min. Går att styra manuellt.

Spetthylsan är individuellt designad för den befintliga rännan. Spetthylsan är gjord av kolstål och är mycket nötningsbeständigt.